Vårt konsept – dette er selgboligselv.no

www.selgboligselv.no

Nettportal, heleiet av AdvokatOppgjør AS, for kostnadseffektiv ”gjør det selv” eiendomsmegling på Internett. Systemet er utviklet av advokater og eiendomsmeglere for optimal trygghet.

Advokatoppgjør AS

Profesjonell samarbeidspartner som står for selve oppgjørsfunksjonen av boligsalget for nettkundene våre. Medlem av den Norske Advokatforeningens Eiendomsmeglergruppe og opptrer i samsvar med de formelle og etiske krav som stilles.

Vårt konsept gir deg muligheten til å spare mange penger ved å bruke noen timer på egeninnsats i form av utfylling av skjemaer som systemet genererer, skriving av tekst til salgsprospekt og visning. Mange oppfatter tradisjonelle meglertjenester som uforholdsmessig dyre i fht hva man får ut av dem. SelgBoligSelv.no og AdvokatOppgjør AS, plasserer din eiendomshandel i en prisgunstig, trygg og sikker ramme. Juridisk og eiendomsfaglig kompetanse ivaretar sikkerheten i ditt boligsalg.

Våre kunder oppnår og har oppnådd svært gode priser. Les mer om våre tidligere salg her…

Våre tjenester/vi tilbyr

 • Unikt, online internettverktøy som sikrer alle formelle hensyn og krav innenfor eiendomstransaksjoner/-handel/omsetning
 • En enklere, mer rasjonell og kostnadseffektiv løsning for boligsalg
 • Eliminerer et kostnadskrevende produksjonsledd; den tradisjonelle eiendomsmegleren, slik at prisene kan holdes lave, med samme kvalitet
 • System som kontinuerlig følger opp og automatisk sjekker om du har fylt inn alle opplysninger korrekt
 • Profesjonell personlig oppfølging av advokat på telefon når det er nødvendig
 • Selger og kjøper kan selv gjennomføre handelen på en trygg måte gjennom oppgjørsavdeling med profesjonelle oppgjørsmedarbeidere og eiendomsadvokater
 • Oppfylle informasjons- og opplysningsplikten selger er pålagt etter lov og forskrift
 • Vi har stilt sikkerhet med 30 millioner kr og er under kontroll av Finanstilsynet.
 • Et boligsalg har både en kommersiell og en juridisk side.
 • SelgBoligSelv.no hjelper deg til selv å ivareta begge disse områdene på en god måte.

Markedsføring/salg

 • Maler for annonser på Finn.no
 • Mal for salgsprospekt der du selv enkelt legger inn tekst og bilder
 • Visningsskilter og klistremerker som kan skrives ut fra din PC
 • Råd for framgangsmåte ved visning og salgsprosess
 • Automatisk budrunde/Råd og framgangsmåte ved budrunde
 • Visningsliste
 • Budskjema
 • Budjournal

Informasjonsinnhenting

Dette er informasjon som skal ligge ved eller gis i prospektet. Vårt system veileder deg slik at du enkelt kan få tilgang til opplysningene. Du er selv ansvarlig for å legge inn korrekte opplysninger. Noe som er enkelt pga vårt godt utprøvde og brukervennlige datasystem.

Eksempler på dette:
* Matrikkel
* Grunnboksutskrift
* Opplysninger om reguleringsbestemmelser
* Opplysninger om kommunale avgifter og skatt

Juridisk dokumentasjon / oppgjør og transaksjon av salgssum

 • Overtakelseserklæring
 • Kjøpekontrakt
 • Tinglysing, hjemmel
 • Etablering av nytt pant
 • Sletting av pant
 • Inneståelse kjøpers finansieringsinstituasjon (bank)
 • Gjennomføring av oppgjør og pengeoverføring

Vi formidler også eierskifteforsikring som må tegnes før boligen legges ut for salg. AdvokatOppgjør as bistår deg med dette.