Våre pakker og priser

Oppgjør

Har du funnet kjøper til din eiendom og trenger oppgjørsmegler? - Vi bistår med oppgjøret.


Våre pakker: Oppgjør
Kontraktsdokumenter mv. Ja
Oppgjør Ja
Informasjonsinnhentingsverktøy Ja
Totalpris 9 900,-
Betales når konto opprettes 3 500,-
Belastes i oppgjøret 6 400,-
Tillegg ved salg av akjsebolig. Belastes i oppgjøret 3 000,-
Tillegg ved salg av omsorgsbolig. Belastes i oppgjøret 3 000,-
Tillegg ved salg over 4.500.000,- 1 000,-


Særskilt pakke for advokat og revisorer

Særskilt avtale- og oppgjørsmodul for advokater som regelmessig eller fra tid til annen bistår kunder med omsetning av fast eiendom.

Forklaringer til punktene i våre pakker:

Informasjonsinnhentingsverktøy

Hjelper deg å finne hva du må opplyse om.

Kontraktsdokumenter mv.

Inkluderer køpekontrakt, overtagelseserklæring mv.

Oppgjør

SelgBoligSelv forestår oppgjøret i overensstemmelse med de retningslinjer som til enhver tid følger av den lovbestemte sikkerhetsstillelsen på NOK 30 millioner. Vi avgir om nødvendig inneståelseserklæring overfor kjøpers finansieringskilder og sikrer at kjøpesummen er betalt før eiendommen overdras til kjøper.

Tillegg ved salg av aksjebolig

Ved salg av aksjebolig kommer det et tillegg til prisen på kr. 3.000,-

Tillegg ved salg av omsorgsbolig

Ved salg av omsorgsbolig kommer det et tillegg til prisen på kr. 3.000,-

Tillegg ved salg over 4.500.000,-

Dersom eiendommen/boligen selges for kr. 4.500.000 eller mer, kommer det et tillegg til prisen på kr. 1.000,-

Generell veiledning

Personlig oppfølging, råd og tips

  • Ved bestilling av tjenesten innbetales kr 3 500,-, den resterende summen belastes i oppgjøret.
  • Vi gjør oppmerksom på at følgende tillegg forekommer avhengig av boligtype og salgssum.
  • Tilleggskostnadene belastes i oppgjøret.

Bestill pakke

Bestill nå