Våre pakker og priser

Oppgjør

Har du funnet kjøper til din eiendom og trenger oppgjørsmegler? - Vi bistår også med oppgjøret.

Total

En god løsning for deg som ønsker assistanse i forbindelse med en del formelle oppgaver omkring salget, samt at annonsering på aktuelle eiendomsportaler inngår.

PRISGARANTI – Du betaler kun kr 5 000,- dersom du ikke selger (gjelder Totalpakken)


Våre pakker: Oppgjør Total
Kontraktsdokumenter mv. Ja Ja
Oppgjør Ja Ja
Salgsverktøy Nei Ja
Annonse finn.no Nei Ja
Annonse Facebook Nei Ja
Automatisk budrunde Nei Ja
Totalpris 9 900,- 15 490,-
Betales når konto opprettes 3 500,- 5 000,-
Belastes i oppgjøret 6 400,- 10 490,-
Tillegg ved salg av akjsebolig. Belastes i oppgjøret 3 000,- 3 000,-
Tillegg ved salg av omsorgsbolig. Belastes i oppgjøret 3 000,- 3 000,-
Tillegg ved salg over 4.500.000,- 1 000,- 1 000,-


Særskilt pakke for advokat og revisorer

Særskilt avtale- og oppgjørsmodul for advokater som regelmessig eller fra tid til annen bistår kunder med omsetning av fast eiendom.

Forklaringer til punktene i våre pakker:

Informasjonsinnhentingsverktøy

Hjelper deg å finne hva du må opplyse om.

Salgsverktøy

Dette produkt inneholder alle de dokumenter og brev du trenger for selv å gjennomføre salg av eiendom. Etter at du har lagt inn den informasjon du får spørsmål om, vil brev, kontrakter og andre salgsdokumenter bli generert automatisk med informasjon tatt inn der den skal være. Adresser i brev til de aktuelle myndigheter vil bli generert automatisk av systemet. Inkluderer mal for salgsoppgave.

Kontraktsdokumenter mv.

Inkluderer køpekontrakt, overtagelseserklæring mv.

Oppgjør

SelgBoligSelv forestår oppgjøret i overensstemmelse med de retningslinjer som til enhver tid følger av den lovbestemte sikkerhetsstillelsen på NOK 30 millioner. Vi avgir om nødvendig inneståelseserklæring overfor kjøpers finansieringskilder og sikrer at kjøpesummen er betalt før eiendommen overdras til kjøper.

Annonsering Finn.no

Ved kjøp av dette produkt vil du kunne annonsere eiendommen på finn.no. Annonsen på finn.no kan tas bort for en kortere eller lengre periode og så settes inn igjen kostnadsfritt, men den beholder da i utgangspunktet sin opprinnelige plassering.

Det er ikke tillatt å publisere en annonse på ny for å flytte den til toppen av resultatlisten (såkalt løfting), med mindre;
1) Objektet har vært trukket fra markedet i minst 20 dager.
2) Reel endring av prisantydningen med minst 5 % eller 300.000 NOK .

Prisen for lovlig gjeninnrykk er 2 400,-.

Annonsering Facebook

Ved kjøp av dette produktet vil du kunne annonsere eiendommen også på Facebook. I løsningen inngår en annonse. Ønsker du å legge til flere annonser, f.eks. et annet område så koster det kroner 500,- per ekstra annonse. Dette betales med kort.

Automatisk budrunde

Dette produkt lar deg selv styre budrunden på internett. Etter hvert som bud blir inngitt, sendes automatisk melding til deg og andre budgivere.

Tillegg ved salg av aksjebolig

Ved salg av aksjebolig kommer det et tillegg til prisen på kr. 3.000,-

Tillegg ved salg av omsorgsbolig

Ved salg av omsorgsbolig kommer det et tillegg til prisen på kr. 3.000,-

Tillegg ved salg over 4.500.000,-

Dersom eiendommen/boligen selges for kr. 4.500.000 eller mer, kommer det et tillegg til prisen på kr. 1.000,-

Generell veiledning

Personlig oppfølging, råd og tips

  • Ved bestilling av tjenesten innbetales kr 5 000,-, den resterende summen belastes i oppgjøret.
  • Vi gjør oppmerksom på at følgende tillegg forekommer avhengig av boligtype og salgssum.
  • Tilleggskostnadene belastes i oppgjøret.
  • Dokumentpakken inngår ikke i våre meglerprodukter, men gir det alt du trenger for å gjennomføre en eiendomstransaksjon på egen hånd.
  • Dokumentpakken omfattes ikke av vår garantiordning fordi du selv forestår oppgjør av salgssummen på eget ansvar.

Bestill pakke

Bestill nå