Selg Bolig Selv – Total, Pris kr. 15 490,-

Den mest gjenomprøvde løsningen for å selge selv.

Ved bestilling av Total betales 5 000,- ved oppstart. Du har ikke angrerett mht oppstartbeløpet som betales idet du blir kunde hos oss.

I oppgjøret betales de siste kr. 10 490,- *) Kostnaden påløper ikke dersom du ikke finner en kjøper..

Pakken inneholder:

  • Alle nødvendige brev og dokumenter.
  • Skjøte/annet eierbevis
  • Kjøpekontrakt
  • Salgsprospekt med mulighet for å legge inn egne bilder
  • Annonsering hos Finn eiendomsportal og Facebook **)
  • Verktøy til å gjennomføre budrunde på internett
  • SelgBoligSelv forestår oppgjør av kjøpesummen ***)
  • Rett til å tegne boligselgerforsikring
  • Rett til å leie visningsskilter

Kostnad ved fornyelse av oppdrag

Oppdraget gjelder for 6 måneder. Ved fornyelse av oppdragsavtalen betales kr. 2.500, for hver gang oppdragsavtalen forlenges.

Hjemmel

SelgBoligSelv forutsetter at du har hjemmel til eiendommen som selges og at tidligere urådighetspant er slettet når du blir kunde hos oss. Vi aksepterer normalt ikke utstedelse av "blancoskjøte".

Kjøpesummen skal dekke heftelser.

SelgBoligSelv vil normalt ikke påta seg oppdrag hvor kjøpesummen ikke dekker heftelsene i eiendommen, og kan når dette blir klart kunne frasi seg oppdraget hva angår oppgjørsdelen.

Selger kan eventuelt kontakte våre samarbeidende advokater; Glosimot & Co Advokatfirma AS for bistand knyttet til hjemmel- og heftelsesspørsmål. (adresse:Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo) Utgifter til slik hjelp fra advokat eller andre må dekkes av selger selv.

*) Ved salg av aksjebolig eller omsorgsbolig kommer det et tillegg på 3 000,- som hånteres i oppgjøret. Ved salg over kr 4 500 000 kommer det et tillegg på kr 1 000,- som håndteres i oppgjøret.

**) Det gis ingen refusjon om Facebook eller Finn.no annonse ikke benyttes

***) Når SelgBoligSelv forestår oppgjør, kommer det et tillegg av sikringsobligasjon kr. 585,-. Eventuelle andre dokumenterte utlegg vil også bli krevet refundert)

****) Det vil også kunne påløpe tilleggs kostnader til forretningsfører og andre som eksempelvis kommunen og Infoland. Kostnadene vil være individuelle for den enkelte eiendom og vil derfor kunne varierer fra sted til sted og skal dekkes av selger. Vi har beklageligvis ikke mulighet til å si noe mer konkret om dette, men anbefaler selger å kontakte eventuell lokal forretningsfører, kommune eller www.infoland.no for mer informasjon.

Bestill pakke

Bestill nå