Spørsmål, svar ved å selge boligen selv

Hvordan går jeg frem om jeg ønsker å bestille en av Deres salgspakker?

Man bestiller salgspakken ved å klikke på det ønskede produktet. Du vil da få en oversikt over hva pakken inneholder og det vil nederst på siden dukke opp en blå link som sier: BESTILL Total, Oppgjør osv. …… Klikk på det produkt som passer ditt behov.

Kan vi betale når boligen er solgt?

Nei, pakkene betales over nettet med en gang man bestiller den ønskede pakkeløsningen. Dette fordi du umiddelbart får tilgang til vårt datasystem.

Hvor lang tid tar det fra jeg kjøper salgspakken til annonsen vises på Finn.no?

Det kommer an på om du har all informasjon systemet spør etter tilgjengelig. Først når dette er på plass i systemet vil annonsen bli produsert. Det har vært tilfeller hvor noen har klart å få annonsen ut i løpet av samme dag, men det er mer vanlig at du bruker fra noen dager til et par uker for å innhente den informasjon som er nødvendig. Etter at all informasjon er lagt inn av deg, bestemmer du selv når annonsen skal sendes til finn.no. Den vil normalt vises etter en halv time, regnet fra du foretok eksporten.

Hvor lenge ligger annonsen på Finn.no?

Annonsen kan ligge i ubegrenset tid, men slettes normalt noen dager etter gjennomført salg.. Husk å melde fra til SelgBoligSelv straks bud er akseptert samt å sende inn pantedokumentet/urådigheten så fort som mulig, slik at oppgjøret ikke blir forsinket.

Kan jeg kjøpe kun annonse på Finn.no?

Nei. Annonsen er knyttet til salgsoppdraget.

Kan man ta annonsen av på Finn.no uten at det påløper ekstra kostnader?

Annonsen på finn.no kan tas bort for en kortere eller lengre periode og så settes inn igjen kostnadsfritt, men den beholder da i utgangspunktet sin opprinnelige plassering.

Det er ikke tillatt å publisere en annonse på ny for å flytte den til toppen av resultatlisten (såkalt løfting), med mindre;
1) Objektet har vært trukket fra markedet i minst 20 dager.
2) Reel endring av prisantydningen med minst 5 % eller 300.000 NOK .
Prisen for lovlig gjeninnrykk er kr. 2 400,-.

Kan man gjøre endringer i annonsen etter at den er blitt lagt ut på Finn.no?

Ja, det kan man. Dette gjøres ved å gjøre endringer inne i SelgBoligSelv’s datasystem – og så foreta ny eksport til finn.no. Du kan uten ekstra kostnader endre så mange ganger du ønsker.

Kan vi også bestille annonse i avisen gjennom dere?

Nei, vi har ikke noe tilbud om annonsering gjennom avisen. Du kan imidlertid selv ordne dette.

Hvilke tinglysningskostnader skal kjøper betale og hvilke tinglysingskostnader skal selger betale?

For selger vil det vanligvis påløpe kostnader for tinglysing av urådigheterklæring med Kr 525,- for fast eiendom eller kr. 430,- for borettslagsbolig.

For kjøper vil det påløpe kostnader til tinglysing av skjøtet, pant i eiendommen samt eventuelt dokumentavgift til staten. Det kan komme tillegg for panteattester.

I enkelte spesielle situasjoner kan det påløpe ytterligere kostnader, men slik vil da påløpe uansett hvilken megler du måtte velge.

Hvor henvender jeg meg for å avklare eventuell forkjøpsrett på min leilighet?

Man henvender seg til forretningsfører for borettslaget. Dette bør avklares så tidlig som mulig i prosessen. SelgBoligSelv's system vil gi deg de dokumenter som er nødvendige til avklaring av slike spørsmål.

Kan jeg tegne eierforsikring om jeg kjøper Oppgjørspakken?

Det er kun mulig å kjøpe eierskifteforsikring om både selger og kjøper signerer på egenerklæringsskjemaet som skal sendes inn til forsikringsselskapet. Dette skal gjøres, helst i god tid, før man undertegner kjøpekontrakten.

Må vi ha en takstmann før vi kjøper en av salgspakkene?

Nei, det er ikke lovpålagt med takst i Norge. Men det er å anbefale for at du skal få korrekt informasjon om boligen din. Kjøpere finner det også ofte mer betryggende om selger kan legge frem en takst på boligen.

Skal du selge en bolig med eget gnr og bnr vil du trenge en boligsalgsrapport om du ønsker å tegne eierskifteforsikring.

Hvordan foregår budrunden om jeg velger Total pakken?

Budrunden holder du selv, ved at eventuelle budgivere kontakter deg (ved oppmøte, pr. telefon, mail, SMS). Husk imidlertid at det første budet skal være skriftlig og bør derfor overleveres eller sendes deg på faks, pr. post eller som et skannet dokument til din mail (da bør du be om at det ettersendes pr. post). Noter fortløpende dato og klokkeslett samt pris på baksiden av de enkelte opprinnelige bud du har mottatt når budrunden pågår.

Om du vurderer å godkjenne et bud, ta alltid kontakt med budgivers finansieringskilde, slik at du får bekreftet at finansieringen er i orden. SelgBoligSelv’s budskjema sørger for at du får fullmakt til å innhente slik informasjon fra den mulige kjøpers bank.

Alternativt må du be om at finansieringsbevis fremlegges.

Må jeg forholde meg til flere personer i SelgBoligSelv eller får jeg en fast megler?

Vi er flere som vil hjelpe deg, derfor vil du ikke få bare en fast medhjelper/eiendomsrådgiver. Den ”ansvarlige megler” etter loven vil likevel være den samme hele tiden.

Hva skal jeg gjøre om det er forkjøpsrett på boligen min?

Da må du kontakte din forretningsfører. Der vil du få beskjed om hvordan du skal gå frem samt forholde deg til forkjøpsretten. SelgBoligSelvs´s datasystem inneholder de dokumenter som du trenger for å avklare spørsmålet.

Hvor henvender jeg meg for å vite hva slags gebyrer som påløper i tilegg til tinglysingsgebyrer om jeg har en borettslag eller aksjeleilighet?

Forretningsfører vil kunne svare på dette. I noen kommuner vil det også kunne påløpe andre kostnader, bl.a. til Infoland.

Hva betales om ikke boligen blir solgt?

Det gis ikke refusjon om ikke boligen blir solgt og man ønsker å trekke oppdraget.

Er det vanlig at man holder kontraktsmøte selv?

Ja, det er det. Man har også mulighet for å kjøpe kontraktsmøte som et tilleggsprodukt. Kontraktsmøte vil da bli holdt i våre lokaler i Fr. Nansens plass 8, 0160 Oslo eller som telefonkonferanse. Husk å avtale tidspunkt med oss."

Er det mulig å gjennomføre ”kontraktsmøte” uten å møte fysisk med kjøper?

Det er mulig, men det anbefales ikke. Flere problemer kan oppstå.

Kan dere ordne med seksjonering om jeg kjøper en av deres salgspakker?

Nei, SelgBoligSelv gjør ikke dette, men vi kan i såvfall anbefale at du/dere benytter vårt samarbeidende advokatfirma: Glosimot & Co Advokatfirma AS til dette. Mer om advokatfirmaet finner du på www.glosimot.no.

Kan man kjøpe deres tjenester uansett hvor man bor i landet?

Ja.

Må man kjøpe en av salgspakkene eller kan dere gi en pris på det jeg eventuelt har behov for?

Vi selger kun de produktene du finner på vår nettside. Grunnen til at vi er så rimelige er at vi har disse faste produktene som dekker de aller fleste boligsalgssituasjonene.

Hvordan får jeg leid skilt om jeg ikke bor i nærheten av Deres kontorlokaler?

Skiltene vil bli sendt deg pr post. Du må da betale rimelige porto og ekspedisjonskostnader.

Kan man oppgradere salgspakken om man føler man har valgt feil pakke?

Ja, vanligvis kan man det.

Er det mulig å selge en byggeklar tomt gjennom dere?

Ja, det er mulig. Tomter kan selges gjennom SelgBoligSelv, enten de er byggeklare eller ikke, men de må ha fått sitt eget gårds- og bruksnummer.

Kan jeg bruke dere om jeg skal videreselge et leilighetsprosjekt som ikke er ferdig?

Nei. SelgBoligSelv’s system støtter ikke eiendom som er under oppføring, fordi hjemmelsdokumenter da ikke finnes enda. Det vil da trolig kun være snakk om en overdragelse av kontrakt (altså retten til å bli eier av leiligheten).

Må vi fylle ut all informasjon systemet spør etter om vi har kjøper og avtalt pris?

Ja, det må man gjøre. Informasjonen som legges inn blir automatisk brukt til dokumenter som skal tinglyses samt til kjøpekontrakt. Dette er en viktig del av kontroll og sikkerhetsrutinene.

Tar det lang tid fra overtagelse er gjennomført til vi får utbetalt oppgjøret?

Fullt oppgjør vil skje etter at lån er innfrid (om det ikke skal overtas), tinglysing av skjøte og pantedokument er skjedd, og disse har fått riktig prioritet i grunnboken. Vi er her avhengige av at selger raskt sender inn de dokumentene som skal tinglyses, i tillegg kommer tiden det tar å få tinglyst dokumentene hos Statens Kartverk.

Om vi skal benytte Dere ved salg av dødsbo, må hjemmelen da være overført til arvingene først?

Ja, det må den være. Det er viktig at man fyller ut en såkalt ”hjemmelserklæring”(et skjema) så snart man har tenkt å selge og sender dette inn til Statens Kartverk for tinglysing. Hjemmelserklæring samt annen informasjon om dette kan man finne på Statens Kartverk sine nettsider : http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=5136

Hva menes med konsesjon?

Staten har bestemt at det i enkelte tilfelle kreves en spesiell tillatelse for å bli eier av eiendom i Norge. En slik tillatelse kalles ”konsesjon”. For å få klarhet i om eiendommen er konsesjonspliktig kan du ta kontakt med den kommunen eiendommen ligger i. Du vil da få beskjed om hvilket dokument du eventuelt trenger fylle ut og hvor du skal få stemplet dette. Dokumentet skal sendes inn til oss i original. Dette gjelder normalt for eiendommer over en viss størrelse eller alder eller for fritidseiendommer i noen deler av landet.

Jeg har en utenlandsk statsborger som ønsker å kjøpe min bolig, er det noe problem?

Nei, under forutsetning at denne personen har fått tildelt et norsk personnummer ( alternativt et D-nummer) skal dette normalt være greit.

D-nummer tildeles av Skattedirektoratet og Statens kartverk formidler søknad ved innsending av skjøtet for tinglysing. Behandlingstid ca 4 uker.

Kan vi trekke budet etter selger har akseptert budet?

Nei, så lenge man har gitt et bud uten forbehold er begge parter bundet når budet er akseptert.

Kan man legge in et bud med forbehold, f. eks forbehold om finansiering?

Ja, det kan man. Budgiver kan ta alle forbehold han måtte ønske i forbindelse med budet. Men jo flere forbehold det er, jo vanskeligere vil det være for selger å kunne akseptere budet.

Hvorfor skal jeg som selger velge å bruke SelgBoligSelv?

Som selger sparer du tusenvis av kroner ved å ta i bruk utviklingen av ny teknologi som et salg ved bruk av Internett innebærer. Vi er alle interessert i å få pengene våre til å rekke lengst mulig, og dette innebærer en reell besparelse som virkelig monner. Før hadde meglerne best oversikt over mulige kjøpere av eiendom. Denne rollen er nå overtatt av finn.no, fordi mulige kjøpere legger inn manuelle søk og automatsøk etter eiendom på disse nettstedene. Kjøperene finner derfor sin eiendom uten å gå veien om tradisjonell megler. Å benytte netteiendomsmegler vil derfor kun gi deg lavere utgifter. Når flere er interessert i din eiendom kan budrunder med selgboligselv.no derfor gi priser som går langt over takst. Dette kan vi dokumentere om ønskelig.

Hvordan kan SelgBoligSelv tilby samme produkt billigere?

SelgBoligSelv benytter seg av at Internett gjør mulig en effektivisering av eiendomsmeglervirksomheten. Ved at du fyller ut opplysninger via nettet, samt at vesentlig arbeidstid spares ved bruk av Internett, gjør det er mulig å tilby meglertjenester til vesentlig lavere pris enn tidligere. Vi har bevisst gått inn for å skjære kostnadene maksimalt og samtidig bedre kvaliteten på produktene våre. Dette ikke minst fordi vi har et nytt produkt og konsept som skal inn på markedet. Vår målsetting er at du skal benytte deg av våre produkter og spare vesentlige beløp.

Er SelgBoligSelv´s produkt det samme som en tradisjonell eiendomsmegler tilbyr?

Vi tilbyr pakker av forskjellig innhold, og dette gjenspeiles i prisforskjellen mellom de forskjellige tilbudene våre. Vi utviklet disse pakkene fra enklere med dokumenter og oppgjør, til mer avanserte som omfatter annonsering, budrunder og lignende med interessante tilleggsprodukter fra våre samarbeidspartnere.

Hva med enkelte megleres tilbud om null i utgifter dersom eiendommen ikke blir solgt?

Vi ligger titusener under meglerne på våre tilbud. Våre priser varierer fra 1 995,- til 14 600,- . Kostnadene ved å bruke oss er så mye lavere at dette vil måtte være fristende for de fleste boligselgere. De fleste vil kunne få solgt boligene sine via SelgBoligSelv til gode priser. Ikke minst fordi i størrelsesorden 70-80 % av boligsalgene allerede i dag foregår via formidling over Internett. Men fordi vi har skåret kostnadene så drastisk, og fordi vi ønsker å gjøre dette tilbudet så rimelig som mulig for folk flest, gir vi ikke noen slik garanti.

Hva må selger selv bidra med ved å benytte SelgBoligSelv´s tilbud i forhold til en tradisjonell eiendomsmegler?

Visningene må avholdes selv. Det er du som selger som kjenner din egen bolig best, og dette anser vi som en fordel. Dessuten må du legge inn opplysningene via nettet. Dette er en enkel prosess som normalt gjøres unna på et par timer, forutsatt at du på forhånd har funnet frem alle dokumentene. Da har du gode hjelpemidler og samtidig kvalitetssikret salget ditt. Legg spesielt merke til de små gule spørsmålstegnene øverst til høyre inne på våre lukkede sider. De veileder deg. Du kan teste dette på vår demo.

Hva kommer i tillegg til de prisene SelgBoligSelv oppgir?

Se de enkelte produkt for mer informasjon.

Hva med takst på boligen?

SelgBoligSelv har link på sine sider til anbefalte takstmenn.

Hva ligger i annonseringstilbudet?

SelgBoligSelv har avtale med Finn som er den største formidler av boligannonser på Internett. Avtalen innebærer at annonsene ligger inne til boligen er solgt. Anslagsvis 70-80 % av all boligformidling foregår i dag via nettet.

Sikkerhet

Sikkerheten ved boligsalg på nettet, er den god nok?

SelgBoligSelv har kvalitetssikret våre tjenester slik at sikkerheten er like god som ved bruk av tradisjonell eiendomsmegling. Dette innebærer at SelgBoligSelv´s tjenester er minst like godt kvalitetssikret som enhver annen megler i boligbransjen. Det er imidlertid viktig at du følger de instruksjoner du får løpende og svarer oppriktig og sannferdig på de spørsmål du blir stillet. Du kan svarene eller vil få hjelp til å finne svarene av SelgBoligSelv systemet. SelgBoligSelv har dessuten avtale med Buypass.no som sikrer sikker identifisering av kjøper.

Kvalitetssikring

Samtlige dokumenter er kvalitetssikret av flere advokatfirmaer, og statsautoriserte eiendomsmeglere med bred erfaring fra eiendomsmegling, samt fra undervisning ved BI Eiendomsmeglerstudiet.

Økonomisk garanti

Selskapet har stillet sikkerhet på NOK 30 millioner som er i overensstemmelse med Finanstilsynet krav.

Finanstilsynet

AdvokatOppgjør AS (SelgBoligSelv) er et autorisert eiendomsmeglerforetak med alle nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet.

Datasikkerhet

En del av de data som legges inn her er offentlig tilgjengelig og Derfor ikke berørt av datatilsynets bestemmelser. Da det samtidig vil komme inn opplysninger som er unntatt offentligheten, har vi lagt en høy grad av sikkerhetsforanstaltninger, slik at andre ikke kan få tilgang.