Salgsråd – gode råd når du selger eiendom

Det er mye du bør huske på når du skal selge eiendom. Her er noen momenter:

Det er du som selger som står ansvarlig for alle feil og mangler ved eiendommen. Det er ditt ansvar at beskrivelse av eiendommen i salgsdokumentene (som salgsoppgave, annonse osv.) er riktige. Dessuten har du et ansvar for at de opplysninger som gis av din utnevnte takstmann stemmer. Det er derfor viktig at du gi en mest mulig korrekt beskrivelse av eiendommens tilstand. Alle reservasjoner og forbehold må fremkomme allerede i salgsprospektet. Det er et godt råd å gjøre dette selv om eiendommen selges som den er.

Sørg videre for å fremskaffe godkjente tegninger over eiendommen, og andre dokumenter i tilknytning til oppføringen av eiendommen, samt kommunal brukstillatelse og/eller ferdigattest, aktuelle forsikringspapirer og dokumentasjon på at kommunale avgifter er betalt. Strømregninger (så man kan vise forbruket) og ligningspapirer kan det også være gunstig å ha tilgjengelige. Hvis boligen er en del av et fellesskap (boliglag, aksjeselskap, eierseksjon eller lignende) bør man ha funnet frem lagets vedtekter, årsberetning og regnskap for de siste årene, boligens andel av fellesutgiftene, samt tegninger over hele gården eller området.

Sjekk alltid om det foreligger noen planer for ubebyggede nærområder som kan påvirke verdien av eiendommen. Vær spesielt oppmerksom i forhold til eventuelle verneplaner for eldre bygninger og spesiell bebyggelse.

Vær klar over at eiendommen skal tilfredsstille de offentlige bestemmelser som gjaldt da byggetillatelse til denne ble gitt (hvis du ikke tar spesielle forbehold om dette). Her bør du ha mest mulig faktaopplysninger om eiendommen, som byggeår, foretatte utbedringer, påbygg, navn på personer som utførte arbeidet og påkostninger du vet er utført på eiendommen. Hvis du savner opplysninger, så si dette klart.

Sørg for å gjennomgå eiendommen inklusive alle rom, taket, loftet samt utvendig kledning og vinduer. Alle feil og mangler noteres, det samme gjelder ting som er ferdigstilt.

Marker stoppkraner (innvendig og utvendig), eventuelle drenskommer og slamkommer, kabel tv inntak, rør/elektriske kabler, oljetank osv.

I salgsprosessen er det lønnsomt å gi best mulig informasjon om positive forhold i området boligen befinner seg i, som kommunikasjon, barnehagetilbud, skoler, forretninger, parkeringsforhold, friområder osv.

For at eiendommen skal gi et godt inntrykk til potensielle kjøpere, bør den fremstå mest mulig ryddig og ordentlig. Fjern alt av søppel og annet som skal kastes. Vær nøye med vask og rengjøring. Vurder reparasjon av mindre skader, som defekte kraner osv. Iblant kan det være hensiktsmessig å male vegger og tak, det går fort, koster relativt lite og betyr mye for helhetsinntrykket. Se også SelgBoligSelv´s særskilte informasjon om dette.

Boliger bør ikke selges umøblerte. Det gir et kaldt og nakent inntrykk. La derfor en del møbler stå igjen eller lån av andre, men pass på at møbler og innbo (lamper og bilder m.v.) som brukes ser ordentlige ut, det er viktig at besøkende ikke får inntrykk at dette er sammenrasket for anledningen. Av og til kan det lønne seg å engasjere profesjonell hjelp til å innrede boligen for salg. Det finnes i dag en rekke interiørarkitekter og andre spesialister på dette området. For et visst honorar sørger de for å innrede og dekorere boligen, så den fremstår moderne og attraktiv for kjøperne. Dette vil ofte resultere i at det oppnås en bedre pris i salget. Normalt vil en eiendom som fremstår som pent møblert oppnå bedre pris enn en umøblert eiendom.

For flere tips se Aftenposten´s - Godt å vite når du kjøper bolig