Selg Bolig Selv – Oppgjør: Pris 9 900,- inkl. mva.

Denne pakken er et godt alternativ for deg som ønsker assistanse i forbindelse med en del formelle oppgaver omkring salget. SelgBoligSelv forestår oppgjør mellom deg som selger og kjøperen med tinglysning av evnt pantobligasjon og skjøte eller registrering hos forretningsfører, samt inneståelseserklæring.

Ved bestilling av Oppgjør betales 3 500,- inkl. MVA med kort ved oppstart. Du har ikke angrerett mht oppstartbeløpet som betales i det du blir kunde hos oss.

I oppgjøret betales de siste kr. 6 400,- Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.

Ved salg av aksjebolig eller omsorgsbolig kommer det et tillegg på 3 000,- som hånteres i oppgjøret. Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.

Ved salg over kr 4 500 000 kommer det et tillegg på kr 1 000,- som håndteres i oppgjøret. Kostnaden påløper ikke om salget ikke sluttføres.

Pakken inneholder:

  • Alle nødvendige brev og formularer for innhenting av nødvendig informasjon.
  • Skjøte/annet eierbevis
  • Kjøpekontrakt
  • Brev til alle offentlige myndigheter
  • Andre nødvendige formularer
  • SelgBoligSelv forestår oppgjør av kjøpesummen og avgir om nødvendig inneståelseserklæring overfor kjøpers finansieringskilde
  • Rett til å tegne boligselgerforsikring forutsatt at det fremlegges boligsalgsrapport eller takst avhengig av eiendomstypen og egenerklæring undertegnes av både kjøper og selger. (OBS! Boligselgerforsikring kan kun tegnes senest samtidig med underskrift av kjøpekontrakt)

*Når SelgBoligSelv forestår oppgjør, kommer det et tillegg av sikringsobligasjon kr. 525,-. Eventuelle andre dokumenterte utlegg vil også bli krevet refundert. Ved salgssum over kr. 10 mill vil særskilte forsikringsvilkår gjelde.

Beløp blir trukket automatisk i forbindelse med oppgjør av kjøpesummen.

Det vil også kunne påløpe tilleggs kostnader til forretningsfører og andre som eksempelvis kommunen og Infoland. Kostnadene vil være individuelle for den enkelte eiendom og vil derfor kunne varierer fra sted til sted og skal dekkes av selger.

Vi har beklageligvis ikke mulighet til å si noe mer konkret om dette, men anbefaler selger å kontakte eventuell lokal forretningsfører, kommune eller www.infoland.no for mer informasjon.

Kostnad ved fornyelse av oppdrag

Oppdraget gjelder for 6 måneder. Ved fornyelse av oppdragsavtalen betales kr. 2 500,-, for hver gang oppdragsavtalen forlenges.

Hjemmel

SelgBoligSelv forutsetter at du har hjemmel til eiendommen som selges og at tidligere urådighetspant er slettet når du blir kunde hos oss. Dersom du ønsker hjelp til å få ordet dette, vil vårt samarbeidende advokatfirma kunne bistå deg med dette arbeidet; Glosimot & Co Advokatfirma AS, Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo, Tlf 22 47 80 80. Vi aksepterer normalt ikke utstedelse av "blancoskjøte".

Kjøpesummen skal dekke heftelser

Det er et vilkår for at SelgBoligSelv påtar seg oppgjørsfunksjonen ved gjennomføring av salg at kjøpesummen vil dekke alle tinglyste og lovbestemte heftelser på eiendommen. Hvis det virker sannsynlig at den kjøpesum man kan forvente å få ikke vil dekke heftelsene, bør kunden ikke velge SelgBoligSelv uten først å ha forvisset seg om at panthavere vil gå med på å slette sine heftelser i eiendommen likevel.

SelgBoligSelv vil normalt ikke påta seg oppdrag hvor kjøpesummen ikke dekker heftelsene i eiendommen, og kan når dette blir klart kunne frasi seg oppdraget hva angår oppgjørsdelen. I så fall blir halvparten av det betalte vederlag refundert.

En selger som frykter å ikke få bud som dekker heftelsene, anbefales å kontakte panthaverne så snart som mulig – eventuelt ved bruk av egen advokat.

Selger kan eventuelt kontakte våre samarbeidende advokater; Glosimot & Co Advokatfirma for slik bistand (adresse:Fr. Nansens Plass 8, 0160 Oslo, Tlf 22 47 80 80) Utgifter til advokat eller andre hjelpere må dekkes av selger selv.

Bestill pakke

Bestill nå