Lindesnes/Spangereid- tomt med brygge og båthus

  • Spangereid - eneboligtomt med brygge og mulighet for båthus.
Logg inn eller registrer konto for å plassere bud

Kanaltunet 11, 4521 SPANGEREID

Pris: 1 700 000

Areal: 0

Om eiendommen

Tomten har en sjelden beliggende med mulighet for båthus og brygge like ved Spangereidkanalen. Sol fra morgen til kveld og med flott utsikt mot kanal og friområder. Kort vei til dagligvarebutikk, bensinstasjon og "Jentan på Båly". Populært og barnevennlig område under vekst med gangavstand til barnehage, skole, fotballbane og planlagt ny flerbrukshall. Idylliske turområder og strender i umiddelbar nærhet.

Tomten leveres grovplanert som avbildet med støpt bryggekant.

Utsnitt av reguleringsplan:
I området BK1,BK2 og BK3 skal det bygges eneboliger med tilhørende naust og garasje. Private uteområder skal henvende seg mot kanalen. Farge og materialvalg skal gi området et helhetlig preg. Takvinkel skal være mellom 30 og 40 grader.
Maks gesimshøyde er 6 meter. Maks mønehøyde er 8,5 meter. Parkering for to biler skal ivaretas på egen tomt. For BK1 og BK2 skal hovedfasade i bolig mot disse tom områders felles adkomst ligge i byggegrensen. Innenfor BK1 kan naust stikke inntil to meter ut over formålsgrense mot småbåthavn SH4.
Et båthus/naust kan ikke ha større lengde/bredde enn 10x5 meter for båthus/naust med en møne, og 10x7 meter for båthus/naust med to møner. Møne for båthus/naust skal ikke overstige 6 meter over normalnull 1954. Båthus skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 40 grader. Det tillates kun ett vindu oppe i gavlen, med maks størrelse 0,6x0,7 meter. Takvindu tillates ikke. Underkant bjelkelag (laveste nivå) skal være lik topp svill. Båthus tillates ikke innredet for overnatting eller bruk som fritidsbolig. Rominndeling i 1 etasje tillates ikke.