Selg Bolig Selv – Dokument: Pris 1 995,- inkl. mva.

Vårt aller rimeligste alternativ. Denne pakken er beregnet på deg som ønsker å ordne alt i forbindelse med salget selv. Pakken inneholder det du trenger av dokumenter. Samtlige dokumenter er kvalitetssikret av anerkjente advokatfirmaer og statsautoriserte eiendomsmeglere.

Vi anbefaler denne pakken brukt der du har funnet og kjenner kjøperen godt, samt stoler på at oppgjør helt sikkert vil finne sted som avtalt f.eks ved overdragelse innen familien eller i forbindelse med dødsboskifter. Dersom du ikke kjenner kjøperen anbefaler vi vår oppgjørspakke - Oppgjør - istedet. Det samme gjelder dersom kjøper har behov for lånefinansiering fra bank eller lignende.

Ved bestilling av Dokument betales 1 995,- inkl. MVA med kort ved oppstart. Du har ikke angrerett mht oppstartbeløpet som betales idet du blir kunde hos oss.

Pakken inneholder:

  • Alle nødvendige brev og formularer for innhenting av nødvendig informasjon.
  • Skjøte/annet eierbevis
  • Kjøpekontrakt
  • Brev til alle offentlige myndigheter med korrekte adresser
  • Salgsprospekt med mulighet for å legge inn egne bilder
  • Andre nødvendige formularer

Dokument inngår ikke i SelgBoligSelv - Advokatoppgjør AS meglerprodukter, men Dokument gir deg alt du trenger for å gjennomføre et salg selv.

Ettersom du selv forestår oppgjøret av kjøpesummen, omfattes ikke Dokument av vår garantiordning som eiendomsmegler.

Dokument egner seg normalt ikke dersom din kjøper har behov for lån som skal sikres med pant i boligen.

Bestill pakke

Bestill nå