Disse står bak Selg Bolig Selv

Tom H. Glosimot

Email: thg@ao.no
Stilling: Advokat MNA, Bevillingshaver og daglig leder
Erfaring: Ett år som Trainee i det kanadiske advokatfirmaet McMillan, Binch, Toronto, Dommerfullmektig og konstituert Sorenskriver i Holt, Tvedestrand, oppnevnt av justisdepartementet. Advokat/fullmektig i juridisk avdeling Bergen Bank (DnB) Advokat/Associe i advokatfirmaet deBesche. Selvstendig advokat i Thornes, Berg, Mundal og Glosimot og deretter i Advokatfirmaet Thune & Co. Partner i Glosimot & Co Advokatfirma AS

Ditlef Faye

Email: df@ao.no
Stilling: Faglig leder
Erfaring: Advokat Cand. jur fra Universitetet i Oslo. Depotsjef i Oslobanken AS. Depotsjef i Rogalandsbanken AS, Oslo. Depotsjef i OBOS.

Benny Samuelsen

Email: bs@ao.no
Stilling: IT/Data
Erfaring: Daglig leder og eier i ISPHuset Nordic AS. Startet isp virksomhet i 1997 som i dag har avdelinger i Norge, Sverige og Danmark. Har jobbet med daglig drift av nettverk og data siden 1991. Investor i forskjellige såkorn selskaper.

Tom Martinsen

Email: tm@ao.no
Stilling: IT/Data, Styrelsemedlem, Aksjonær
Erfaring: Har i perioden 1988 till 2001 arbeidet innen ulike ledende stillinger i nationale og internationale IT selskaper. Bl.a. som produktsjef, servicesjef, kundeservicesjef, projektleder, produktkoordinator, administrerende direktør og sikkerhetsansvarlig i selskaper som TeleLarm Janus, Commentor og Syntagma. Er idag administrerende direktør i sitt eget IT selskap ISPHuset Nordic AB. Har hovedansvaret for den tekniske utviklingen av AO.no

Chris Jonsson

Email: cj@ao.no
Stilling: IT/data, Ansvar for systemdesign av AO.no
Erfaring: Mangeårig erfaring fra IT/Data, systemdesign, databasedesign, program og softwareutvikling på plattformene Windows og Unix/Linux. Har arbeidet med komersiell programutvikling siden 1993. Nå Forsknings och utvecklingschef

Gunnar Bretvin

Email: gb@ao.no
Stilling: Aksjonær i AO.no, Siviløkonom/Finans/Organisasjon
Erfaring: Har omfattende norsk og internasjonal ledererfaring fra finansiering, shipping, handel og industri. Denne omfatter bl.a. Vestagruppen der han som administrende direktør fra 1972 til 1984 utviklet AS Nevi til et av Nord-Europas største og mest lønnsomme finansieringsselskaper. Han har ledet og styrt virksomhet i åtte land. Han har dessuten omfattende erfaring som administrerende direktør, styreformann eller styremedlem i private og børsnoterte selskaper som bl.a. Iveco North Europe, Frank Mohn AS, Tomra Systems AS , KEBO Care, og Staten Bank Holland BV. Etablerte Diners Club i hele skandinavia. Er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har MBA fra Centre d’Utedes Industrielles i Geneve.

Vibeke Skogen

Email: vs@ao.no
Stilling: Aksjonær
Erfaring: Psykologisk Samfunnsviter, Mastergrad fra Universitetet i Oslo (UiO) inkludert 1. og 2. avd. jus. Div. kurs BI. Arbeider innen forsikring.

Jan Olav Moen

Email: jom@ao.no
Stilling: Ingeniør og altmuligmann. Vår lille potet.
Erfaring: Deltatt i utvikling, finansiering og ledelse av høyteknologiske bedrifter. Lang erfaring med styring og sikkerhetssystemer, samt risk management og kvalitets sikring.

Vidar Omholt

Email: vo@ao.no
Stilling: Siv. ing. NTH, deretter Marinen, Norges Skipsforskninginstitutt 1983-1984, Sjøfartsdirektoratet, Oslo, avdelingsingeniør 1984-1989, Unibank, København, Asst. Vice president, project finance, 1990-1993, Milbros Shipping, ship management 1993-1994, Nordlandsbanken, Sousjef, skipsfinansiering, Ansvar for Norge i Nordiske Investeringsbanken (NIB).