AOWhite

Er et komplett nettbasert forretningssystem for advokater og eiendomsmeglere som driver bolig eiendomsmegling, enkeltstående eller flere oppdrag

Du bruker vårt megler og oppgjørssystem med dine egne priser, logoer, adresser, og kontonummer. Systemet genererer også rapporter mv. til tilsynsmyndighetene o.l.. Du legger selv inn den informasjon som skal til for fullt forsvarlig å gjennomføre et eiendomsmeglingsoppdrag – uten at du på forhånd har særskilt kunnskap om de regler som gjelder for eiendomsmegling. Systemet sørger for at du innhenter all informasjon og gjør ting riktig.

Forretningssystemet sikrer effektive arbeidsprosesser i alle faser av eiendomsmeglingsoppdraget, bl.a. mulighet for annonsering på aktuelle eiendomsportaler (se nedenfor). AOWhite gir deg tilgang til en effektivt oppgjørsfunksjon, hvor du får tilgang til alle nødvendige dokumentmaler, PDF-konvertering av dokumenter, integrert klientregnskap, støtte til overføring til Mamut økonomisystem og også andre økonomisystemer. Integrasjon mot Protector boligselgerforsikring samt nettbank integrert mot klientkonto. Og selvsagt alle lovpålagte rapporter.

Systemet produserer de sentrale dokumentene knyttet til eiendomsmeglingsoppdraget; prospekt/salgsoppgave, kjøpekontrakt, skjøte urådighet/pantedok mv..

Systemet er nettbasert uten behov for lokal serverdrift med enkelt brukergrensesnitt. Leveres som et komplett system – ingen ekstra moduler nødvendig.

Lav engangs etableringskostnad, en fast lav lisensavgift samt tillegg per omsetning.

Pakken inneholder:

 • Alle nødvendige brev og formularer for innhenting av nødvendig informasjon.
 • Skjøte/annet eierbevis
 • Kjøpekontrakt
 • Brev til offentlige myndigheter
 • Salgsprospekt med mulighet for å legge inn egne bilder
 • Andre nødvendige formularer
 • Mulighet etter avtale for annonsering på finn.no eiendomsportal
 • Verktøy til å gjennomføre budrunde på internett
 • Du forestår oppgjør av kjøpesummen og avgir om nødvendig inneståelseserklæring overfor kjøpers finansieringskilde
 • Etter avtale rett til å tegne boligselgerforsikring (OBS! Boligselgerforsikring kan kun tegnes før eiendommen er annonsert)
 • Rett til å leie eller kjøpe SelgBoligSelv visningsskilter eller få vår bistand til å ordne visningsskilt mot tillegg til selvkost.
 • Ovennevnte forhold kan endres uten varsel og uten at vi har husket eller rukket å rette denne teksten.og/eller varslet kunden.

RING OSS GJERNE FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Pris - År 1: 9995

Pris - Fornyelse år 2: 9995

Bestill nå