Allmenn informasjon - Registrerte brukere

Det finnes flere nivåer av sikkerhet på selgboligselv.no. Vi har lagt stor vekt på å skape en sikker webplass, med et verktøy som du kan stole på. Sikkerheten består både av måten du som bruker legger inn data på, i form av verifisering av en del data slik at man ikke får gal informasjon, men også rent programmeringsmessig. Nedenfor følger en kort oversikt over sikkerhetsnivåene i systemet.

Generell sikkerhet

Etter at du har kjøpt tilgang til en løsning, vil du ved pålogging bli overført til en side som kjøres med SSL kryptert trafikk. Dette for å sikre deg mot at data som ikke er offentlig skal kunne oppsnappes på nettet.

Verifisering av data

Alle felt som har betydning og som kan sjekkes, f.eks. dato, klokkeslett, beløp og postnummer verifiseres på syntaks. Det finnes dessuten feltsjekk slik at man får med alle data du trenger for å gjennomføre et salg.

Sikkerhet på data

En del av de data som legges inn her er offentlig tilgjengelig og er derfor ikke berørt av Datatilsynets bestemmelser. Da det samtidig vil komme inn opplysninger som er unntatt offentligheten, har vi lagt inn sikkerhetsforanstaltninger, slik at andre ikke kan få tilgang på dine sider. Vi vil naturligvis ikke fortelle i detalj hva det består i, men kan nevne MD5 kryptering av passord, sesjonshåndtering av data, automatisk utlogging ved lengre tids inaktivitet m.v.

Sikring av data om budrunde deltakere

Det er mulig for enhver å registrere seg som budgiver. Det sendes ut E-mail til alle som er registrert når et bud er avgitt, slik at vi etterkommer eiendomsmeglerlovens påbud om at alle budgivere skal ha beskjed til samme tid om et nytt bud. Alle som melder seg som budgiver MÅ avgi personlige data som identifiseres dem. Dataene er unntatt offentligheten så lenge budrunden pågår, men kan være gjenstand for granskning etter aksept av budrunden. Enhver som har deltatt i budrunden, har krav på å få se budhistorikk på objektet. Dette foregår normalt på meglers kontor. For å sikre identiteten må alle budgivere ved første gangs registrering fakse eller sende budskjema for det aktuelle objekt i signert tilstand, sammen med legitimasjon. Du kan også benytte din elektroniske identitet om du ønsker det for bl.a å forenkle utfyllings arbeidet etter at du har blitt kunde, jfr. samarbeidspartneren Buypass.

Dokumenter

Dokumenter er sikret slik at de ikke kan skrives ut dersom ikke alle vesentlige og nødvendige data er fylt inn. Dette markeres ved en tekst som forteller deg at det ikke er klart for utskrift. For raskt å kunne identifisere hvilke data som mangler, vil menyen til høyre på skjermbildet vise at punkter som er markert med gul eller rød hake mangler data. Videre er alle dokumenter sikret på en slik måte at du IKKE kan endre data i dokumentene direkte, men må gå veien om registreringsmodulene. Du må defor ha fylt inn data korrekt i SelgBoligSelv's system for å få dokumentene skrevet ut. Dette både for å sikre at ting kommer på rett plass i dokumentene, samt å hindre evt. forfalskning av dokumenter.

Samtlige dokumenter er kvalitetssikret av tre advokatfirmaer og statsautoriserte eiendomsmeglere med bred erfaring fra eiendomsmegling, samt fra undervisning ved BI s Eiendomsmeglerstudie. AdvokatOppgjør AS er et autorisert eiendomsmeglerforetak med alle nødvendige godkjennelser fra Finanstilsynet. Selskapet har stillet sikkerhet på NOK 30 millioner som er i overensstemmelse med Finanstilsynet krav.